Text/HTML

Boeteverwerking

Text/HTML

Het uitgangspunt van ProPlanner is steeds kunnen terugvinden wie wanneer met welk voertuig gereden heeft. Een belangrijke reden hiervoor is het kunnen toewijzen van binnenkomende verkeersboetes. Het overzicht contracten geeft de volledige historiek weer van alle reservaties. Aan de hand van een performante zoekbalk vinden we in no time het betreffende contract terug waar we ondertekende documenten met datum en uur van vertrek en aankomst kunnen ophalen. Aan de hand van Quick checkin en quick checkout zijn medewerkers in staat om supersnel het occasioneel gebruik van een voertuig te registreren wat de toewijzingsgraad van boetes nog verhoogt.

Het neusje van de zalm aangaande deze problematiek is de FMS-module. Deze samenwerking met Renta Solutions kan ervoor zorgen dat verkeersboetes rechtstreeks naar de bestuurder gestuurd worden en reduceert zo de boeteverwerking tot 0.

alle functionaliteiten fleet management systeem