Text/HTML

Facturatie software

Text/HTML

Met de facturatiemodule is de cirkel rond. Op elk moment kan op een contract een factuur gemaakt worden. Niet alleen voor de verhuring, ook voor supplementaire brandstof, supplementaire kilometers eventueel voor een vrijstelling maakt ProPlanner automatisch facturatieregels aan. Deze zijn steeds aanpasbaar en ook een bijkomende regel, bijvoorbeeld voor een boete, is vlotjes manueel bij te voegen. We kunnen deze factuur vanuit het contract genereren en een instelling op de klantenfiche kan ervoor zorgen dat deze ook automatisch naar de klant gemaild wordt, volledig in overeenstemming met onze 'paperless'-filosofie

In de module 'inningen' kunnen we aangegeven dat de klant reeds een borg of een voorschot betaald heeft en dit wordt vermeld op contract en factuur. Ook andere vormen van betalingen kunnen afgepunt worden in het factuuroverzicht.

Maar met ProPlanner gaan we nog een stapje verder. De module 'facturatierun' geeft de mogelijkheid om volledig automatisch te factureren. In deze module worden alle factureerbare contracten binnen een bepaalde periode opgelijst en kunnen centraal afgerekend worden. Ook langlopende contracten factureren we in deze module, bij voorbeeld op maandelijkse basis.

alle functionaliteiten fleet management systeem