Text/HTML

Interne verhuur

Text/HTML

Bij cardealers zien we soms een vennootschap die de vloot van een volledige groep in beheer heeft en deze voertuigen dan ter beschikking stelt aan de verschillende dochter-concessies.

Evenzo bij verhuurbedrijven komt het voor dat voertuigen uitgeleend worden aan fillialen.

In beide constructies kan een automatische interne facturatie plaatsvinden zodat fleetkosten op de juiste afdelingen geventileerd worden.

ProPlanner ondersteunt dergelijke processen adhv de module 'uitleenperiodes'. Kort gezegd zorgt deze ervoor dat een voertuig 2 keer kan uitgeleend & gefactureerd worden : 1 keer van moederbedrijf naar een onderafdeling en 1 keer van deze afdeling richting klant.

Deze uitleenperiodes worden natuurlijk ook visueel voorgesteld op het planningsrooster.

alle functionaliteiten fleet management systeem