Text/HTML

Digitale schaderegistratie

Text/HTML

Om een wagenpark rendabel te houden is het belangrijk om schade te kunnen verhalen op de bestuurder. Dit kan alleen met een degelijk schademanagement, iets waar ProPlanner in uitmunt. De tablet applicatie laat de gebruiker toe meerdere foto's te nemen van een schade. Op de voertuigschets wordt de aard en precieze locatie van de schade aangegeven. ProPlanner beperkt zich niet tot het koetswerk, ook interieurschade wordt niet vergeten. Naast een deuk, kras, scheur of barst kan ook een manco vastgesteld worden, soms gaan losse onderdelen en uitrusting van een voertuig ook in rook op. Natuurlijk kan ProPlanner geen schadebestek maken, maar het is wel mogelijk om automatisch een vrijstelling en dossierkost aan te rekenen indien gewenst.

Na herstelling kan een schade als dusdanig aangeduid worden, we behouden echter gedurende de volledige levensduur van het voertuig de historiek van opgelopen schades, ook de reeds herstelde.

alle functionaliteiten fleet management systeem